กิจกรรมการนิเทศภายใน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา #ครูปล่อยของ

กิจกรรมการนิเทศภายใน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา โดย นางจินตนา คำสอนจิก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องตาทีวิทยาและคณะครู ผ่านกระบวนการ coaching and mentoring