โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดกิจกรรม พิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 สรุปเหรียญรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง