คัดกรองกลุ่มเสี่ยง

โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยการตรวจปัสสาวะ โดยมีหน่วยงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา เจ้าหน้าที่อำเภอทัพทัน โรงพยาบาลทัพทัน สาธารณสุขอำเภอทัพทัน
สถานีตำรวจภูธรตลุกดู่ มาร่วมคัดกรอง ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ออกแบบโดย dsite.in.th