ดร.กนก ยนต์ชัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน บ้านทุ่งนาวิทยา

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา เพื่อติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมชี้แนะแนวทางแก้ไข และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่โรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง

ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี