ดร.กนก ยนต์ชัย ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565

วัน อาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และคณะศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้น ม.3 ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัดทั้ง 15 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โรงเรียนวัดสิงห์ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ โรงเรียนสรรพยาวิทยา โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา โรงเรียนหันคาพิทยาคม โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม โรงเรียนบ้านไร่วิทยา โรงเรียนอุทัยวิทยาคม โรงเรียนลานสักวิทยา โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา โรงเรียนหนองฉางวิทยา และโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม