ดร.กนก ยนต์ชัย เปิด Open House 2023 บ้านไร่วิทยา

วัน พุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศกาลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565 (Open House 2023) โดยมี นายอนุกูล กรัณย์เมธากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธี โดยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด แสดงผลงานนักเรียน ครู และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้เกี่ยวข้อง และชุมชนทราบ

ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ออกแบบโดย dsite.in.th