โรงเรียนสาครพิทยาคมได้เป็นจุดตรวจสุขภาพให้กับข้าราชการครูในโรงเรียนและข้าราชการหน่วยงานอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2566