ดร.กนก ยนต์ชัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

วัน เสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566

ณ สนามสอบโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท และสนามสอบโรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี