ดร.กนก ยนต์ชัย ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

วัน เสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามปฏิทินและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียนหนองฉางวิทยา เปิดรับสมัครห้องเรียนพิเศษตั้งแต่วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2566

ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี