ดร.กนก ยนต์ชัย ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566

วัน จันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร. กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเปิดการประชุม โดย นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อมอบนโยบายเร่งด่วน และชี้แนวทางการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) พร้อมรับฟังการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ช่วงไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังสำหรับผู้บริหารระดับสูง

ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร