ร่วมการนิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย

นางสุนันทา โลหะการก ครูที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด และนางสาวโชติมา แพงศรี
นักเรียนอาสายุวกาชาด เข้าร่วมการนิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566
โดยนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการ สนง.ยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด กรุงเทพฯ
พร้อมด้วยคณะมานิเทศฯ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ออกแบบโดย dsite.in.th