ดร.กนก ยนต์ชัย ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565

วัน อาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนามสอบ O-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital testing) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบ และคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ณ สนามสอบโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ และโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท