วันที่ 3 มีนาคม 2566 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวัน “มาฆบูชา” ณ วัดหางน้ำสาคร อ.มโนรมย์   จ.ชัยนาท