การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/drive/folders/1507ShaNke_M1Fx0heEmFsafxFFqZjhes?usp=sharing