ดร.กนก ยนต์ชัย ตรวจติดตามฯ สถานศึกษารอบ 6 เดือน สหวิทยาเขตอู่ไท (1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66)

วัน พุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการตรวจติดตาม พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด ร่วมการตรวจติดตาม เก็บข้อมูลและประเมินผลการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษารอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 สหวิทยาเขตอู่ไท (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี