ดร.กนก ยนต์ชัย ตรวจติดตามฯ สถานศึกษารอบ 6 เดือน สหวิทยาเขตพนารักษ์ (1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66)

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการตรวจติดตาม พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด ร่วมการตรวจติดตาม เก็บข้อมูลและประเมินผลการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษารอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) สหวิทยาเขตพนารักษ์

ณ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี