เฟื่องฟ้าผลิดอก ชูช่องดงาม รทว.

ร่วมแสดงความยินดี พิธีปัจฉิมนิเทศ 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา