โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายทักษะอาชีพ  D.I.Y. BY SAKORN ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับยกคุณภาพชุมชนและการศึกษา Education and Community Improvement Center: ECI Center 

Latest posts by nattanan (see all)