โรงเรียนสาครพิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครู โรงเรียนสมอทองปทีบพลีผลอุปถัมภ์ จังหวัดอุทัยธานีในการศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ออกแบบโดย dsite.in.th