ประกาศ รับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน โครงการตามพระราชดำริและโรงเรียoเฉลิมพระเกียรติ (ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา)