ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และจัดทำข้อมูลข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

วัน จันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และจัดทำข้อมูลข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th