รายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ได้รับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 โดย นางจินตนา คำสอนจิก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องตาทีวิทยา