ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีปกติ) รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

Download