ต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการฯ สพฐ.

วัน พุธ ที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 11.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย นายชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และบุคลากรทางศึกษาในสังกัด ร่วมต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการลงพื้นที่ตรวจราชการของโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th