ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีปกติ) ครั้งที่ 1 รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

Download PDF