ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค การสอบคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน โครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพรระเกียรติ ปี พ.ศ. 2566

Download PDF

Latest posts by SPM.UNCN (see all)