ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค การสอบคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน โครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพรระเกียรติ ปี พ.ศ. 2566

Download PDF

ออกแบบโดย dsite.in.th