ดร.กนก ยนต์ชัย ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้สอนโครงการพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ 2566

วัน พฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายกิติศักดิ์ นิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี และคณะบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมการวางแผนการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา และครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา และภายหลังการประชุม ดร.กนก ยนต์ชัย ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ในส่วนของขั้นตอนการสอบภาค ก ภาค ข และภาค ค เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ตามแนวปฏิบัติการสรรหาบุคลากร

ณ ห้องประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี