รด.จิตอาสา

นายละเมียด คำรื่น ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมอำนวยความสะดวก
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและปฏิบัติงานหน้าหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ของ กกต. จังหวัดอุทัยธานี อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 14 พฤษภาคม 2566

ออกแบบโดย dsite.in.th