รับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมรด.จิตอาสา ระดับยอดเยี่ยม

นายละเมียด คำรื่น ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เป็นตัวแทน รับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมรด.จิตอาสา ระดับยอดเยี่ยม ของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 31
นครสวรรค์ ณ ศฝ.นศท.มทบ. 31 วันที่ 23 พฤษภาคม 2566