นักเรียนปี 1 สมัครเรียนและนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 รายงานตัว

นายละเมียด คำรื่น และนายอดิศร ปั้นพระ  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักเรียนปี 1 สมัครเรียน
และนำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 ของโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมรายงานตัว ณ สนามกีฬา อบจ.อุทัยธานี 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566