ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนร่องตาทีวิทยา ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนร่องตาทีวิทยา นางจินตนา คำสอนจิก พร้อมคณะครู และท่านผู้ใหญ่จรูญ อาจอำนวย ร่วมกันจัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนร่องตาทีวิทยา