ต้อนรับคณะ ป.ป.ช. หารือแนวทางการป้องกันการทุจริตสอบครูผู้ช่วย

วัน ศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับ นางภัทริยา เมฆวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะ เพื่อขอข้อมูลการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ของ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท จำนวน 227 อัตรา กำหนดจัดการสอบแข่งขัน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นการสอบภาค ก และวันที่ 25 มิถุนายน 2566 เป็นการสอบภาค ข ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลและวางแนวทางเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันฯ และ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง ระงับ ยับยั้งการทุจริตในพื้นที่ เพื่อให้การสอบแข่งขันดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นการเฝ้าระวังในเชิงป้องปรามมิให้เกิดการทุจริตในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการจัดสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ณ ห้องผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท