คณะสาธารณสุขเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติ

วัน ศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะสาธารณสุขที่เข้าพบเพื่อเชิญชวนคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และคุณครูในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ โดยรับสมัครเยาวชนและคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย อาชีวศึกษา กศน. รวมถึงสังกัดอยู่ในสภาเด็กและเยาวชน และโครงการ TO BE NUMBER ONE

ณ ห้องผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท