“พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 24/2566

วัน พุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 24/2566 พร้อมด้วย นายวานนท์นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรับชม ผ่านระบบ Video Conference และร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อรับนโยบายการจัดการศึกษา และรับมอบนโยบายที่สำคัญ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการมอบนโยบาย

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท