เป็นเกียรติตรวจเยี่ยมโครงการฯ TO BE NUMBER ONE รร.หนองฉางวิทยา

วัน พุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมเป็นเกียรติเพื่อรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยมี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผุ้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานประกวดกิจกรรมในโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

ณ ห้องประชุมปาริชาติ โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี