ประมวลภาพสอบครูผู้ช่วย ภาค ข พ.ศ.2566

วัน อาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป นำโดย ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุมชี้แจง พร้อมด้วย นายสายัณห์ สีคง นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้คุมสอบและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมเบญจมราชูทิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

ในเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ซึ่งดำเนินการสอบระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 โดย ดร.กนก ยนต์ชัย เน้นย้ำและกำชับเรื่องการป้องกันการทุจริตและการอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าสอบและความถูกต้องในการดำเนินการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ โปร่งใส และตรวจสอบได้

ณ สนามสอบโรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี