วันต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยนายเมธี วัฒนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้อ่านสาส์นจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับความห่วงใยในเรื่องยาเสพติดกับเยาวชน พร้อมนำปฏิญาณตนร่วมกันว่าจะไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ในการนี้ทั้งผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนยังร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดบริเวณชุมชนอีกด้วย