งานบุญบั้งไฟจังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนร่องตาทีวิทยา

โรงเรียนร่องตาทีวิทยาของเรา ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานบุญบั้งไฟจังหวัดอุทัยธานีในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นนางรำ ส่วนประกอบต่าง ๆ ในขบวน และวงโปงลางของเรา ณ เขือนทับเสลา เพื่อเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องขอบคุณ อบต. ลานสัก ที่ให้โอกาสในครั้งนี้