ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล และหลักเกณฑ์การตัดสิน การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลการทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาทประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Download ประกาศ อ.ก.ค.ศ.

Download ตัวชี้วัดฯ การย้ายข้าราชการครูและพลเรือนสามัญ

Download ตัวชี้วัด การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น