ต้อนรับ หัวหน้าตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วัน จันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมต้อนรับ นายวรัท พฤกษาทวีกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการเพื่อติดตามประเมินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1