กิจกรรมพิธีไหว้ครู ของโรงเรียนร่องตาทีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู เนื่องในวันไหว้ครู เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของครู และนักเรียนได้ตระหนัก ระลึกถึงพระคุณครู อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม