ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาทประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Download เอกสารทั้งหมด (PDF)

 1. ประกาศ
 2. ตัวชี้วัดการย้ายและการโอน
 3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
 4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
 5. หนังสือ สพฐ. การย้าย
 6. หนังสือ ก.ค.ศ. หลักเกณฑ์การย้าย
 7. หนังสือ ก.ค.ศ. หลักเกณฑ์การโอน
 8. การจัดกลุ่มตำแหน่ง
 9. มาตรฐานตำแหน่ง
 10. เกื้อกูลระยะเวลานับรวมตำแหน่ง
 11. หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับฯ