พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2566 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา

คณะลูกเสือโรงเรียนร่องตาทีวิทยา ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ประจำปี 2566 “เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566” ณ บริเวณหน้าอาคารอู่ไท