ลงพื้นที่สถานที่การจัดแสดงผลงานทางวิชาการ Play Plern Learning

วัน จันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่การจัดการแสดงผลงานทางวิชาการ Play Plern Learning ตามโครงการตลาดนัดความรู้และนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี และการจัดกิจกรรม SHOWCASE ประจำปีการศึกษา 2566

ณ ลานธรรมประชารวมใจไทยเศรษฐ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี