มอบเกียรติบัตรผลการตัดสินนวัตกรรม กิจกรรม SHOWCASE 2566

วัน อังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานมอบเกียรติบัตร พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตรการประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสู่การเป็นนวัตกรของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ในการจัดกิจกรรม SHOWCASE ประจำปีการศึกษา 2566

ณ ห้องประชุมศุภรัตน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

ออกแบบโดย dsite.in.th