มอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 08.15 น. นางสาวอรอุมา โตประเสริฐ รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566  จำนวน 16 ทุน
เป็นเงิน 15,000 บาท จากผู้ใหญ่ใจดี อาจารย์ศิริภรณ์ ชุติพงษ์วิเวท 10,000 บาท
และคุณดนุสรณ์ เก่งเขตรกรณ์ 5,000 บาท ดำเนินงานโดย นางนัยนา ธูปบูชา หัวหน้างานทุนการศึกษา
ณ หน้าเสาธงโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี