ตลาดนัดวิชาการ ช.น.พ. 2566 (C.N.P. Academic Fair 2023)

วัน ศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด งานตลาดนัดวิชาการ ช.น.พ. 2566 (C.N.P Academic Fair 2023) สู่โลกงานอาชีพ โดยมี นางสาวขวัญใจ แก้วรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมและสร้างสมรรถนะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะงานอาชีพ และการแนะแนวการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน

ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท