สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 นางสาวอรอุมา โตประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
เป็นประธาน ในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนายศรัณย์ สาเขตรการณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน มีการแข่งขันกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ – แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ – แข่งขันจรวดขวดน้ำ – ประกวดชุดรีไซเคิล –
ประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ – ประกวดคลิป TikTok วิทยาศาสตร์ – แข่งขันวาดภาพวิทยาศาสตร์
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี