มอบเกียรติบัตร สะแกกรังเกมส์ ครั้งที่ 3

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 8.20 น. นายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา วันที่ 17-19 สิงหาคม 2566

“สะแกกรังเกมส์ ครั้งที่ 3” ปีการศึกษา 2566 ได้รางวัล ชนะเลิศ เปตองหญิง (15 ปี, 18 ปี) –
ชนะเลิศ เซปักตะกร้อชาย (15 ปี, 18 ปี) – รองชนะเลิศ วอลเลย์บอลหญิง (18 ปี) –
รองชนะเลิศ ฟุตซอลชาย (18 ปี) – รองชนะเลิศ อันดับ 2 เปตองชาย (18 ปี)
โดยมีนายสุนัย คำสิทธิ์ นายจำรัส อิสภาโร นายอดิศร ปั้นพระ ครูผู้ฝึกซ้อม
ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี