การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย สู่เส้นทางครูยุคใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566

วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการปิดการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย สู่เส้นทางครูยุคใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและคณะครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย สู่เส้นทางครูยุคใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

ณ ห้องประชุมศุภรัตน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี